พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลนี้มีความถูกต้องบนเว็บไซต์ www.bangkokpools.net ไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้มีความถูกต้องแม่นยำได้รับการยืนยันในปัจจุบันครอบคลุมหรือครบถ้วน การพึ่งพาข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้.


ข้อตกลงและเงื่อนไขิ


การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้า.

ใช้ใบอนุญาต


อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) หนึ่งชุดสำหรับคำและรูปภาพ Creative บริการของเว็บไซต์สำหรับการดูแบบชั่วคราวเฉพาะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาตไม่ใช่การถ่ายโอนชื่อและภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณจะต้องไม่:

  • 1. แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
  • 2. ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อแสดงสาธารณะใด ๆ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
  • 3. พยายามที่จะคอมไพล์หรือออกแบบซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ใน ต์ของบริการ
  • 4. ลบลิขสิทธิ์หรือเอกสารกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากวัสดุ หรือ
  • 5. ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรือ "คัดลอก" เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
.