ข้อควรระวัง: แม่แบบนโยบายนี้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำทั่วไปและควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง อาจไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายท้องถิ่นรัฐหรือรัฐบาลกลางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย ผู้เขียนและ Workable จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายนี้